16.04.2019 - 03.06.2019

Selveri kampaania


„OSTA OA KOHVIUBE JA VÕIDA ÄGE JALGRATAS VÕI KVALITEETKOHVI“  Partnerkaardi kampaaniareeglid

1.     Perioodil 16.04.2019 - 03.06.2019 toimub tarbijamäng Selveri kauplustes, mida korraldab Estonian Coffee Roastery OÜ registrikoodiga: 12883571, asukoht Kesk tee 19, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa, email ecr@ecr.ee, telefon 506 5654 (edaspidi kampaania Korraldaja) koostöös Selveriga.

2.     Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3.     Kampaanias osalemiseks tuleb korraga osta vähemalt kolm OA kampaaniakohvi ning registreerida ost Partnerkaardiga. Iga unikaalne ost osaleb Kampaanias ainult ühe korra, kuid ostude arv ei ole piiratud – iga Kampaania reeglitele vastav ja vahemikus 16.04.2019 - 03.06.2019 sooritatud ost osaleb automaatselt loosimises. Oma Partnerkaardi andmebaasis olevaid andmeid saab kontrollida ja uuendada iseteeninduses: partnerkaart.ee.

4.     Kampaanias osalevad kõik allpool olevas nimekirjas nimetatud OA kohvide ostud, mille kuupäev jääb ajavahemikku 16.04.2019 – 03.06.2019 ja mis registreeritakse ostu sooritamisel Partnerkaardiga.

Kohviuba OA No.2 1kg                                                               EAN4744364010812

Kohviuba OA No.3 1kg                                                               EAN4744364010829

Kohviuba OA No.4 1kg                                                               EAN4744364010850

 

5.     Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse ja kellel on püsikliendi andmebaasis korrektselt täidetud kõik andmeväljad osalevad loosimises, milles loositakse välja 3 vinget jalgratast Classic Legend ja 10 pakki OA kohviube.  Kokku loositakse välja 13 auhinda. Oma Partnerkaardi andmebaasis olevaid andmeid saab kontrollida ja uuendada iseteeninduses: www.partnerkaart.ee

6.     Vaheauhinnad (10 pakki OA kohviube) loositakse välja 30.04.2019 ning võitjatega võetakse Selveri poolt Partnerkaardi kontaktandmetel (telefon, email) ühendust 5 tööpäeva jooksul.

7.     Peaauhinnad (3 jalgratast) loositakse välja hiljemalt 13.06.2019 ning võitjatega võetakse Selveri poolt Partnerkaardi kontaktandmetel (telefon, email) ühendust 5 tööpäeva jooksul.

8.     Selveri kodulehel (www.selver.ee) avaldatakse hiljemalt 20.06.2019 teade kampaania loosimise toimumise kohta.

9.     Juhul, kui võitja ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-mailidele) 10 tööpäeva jooksul, kaotab ta õiguse auhinnale.

10. Auhindu väljastatakse võitjatele kuni 03.08.2019 Partnerkaardi ning isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart) alusel Estonian Coffee Roastery OÜ kontorist aadressil Kesk tee 19, Jüri, Rae vald, tööpäevadel kella 9.00–17.00.

Selveril on õigus edastada võitja andmed auhinna kättesaamise eesmärgil Estonian Coffee Roastery OÜ-le.

11. Võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas. Võitjal on õigus auhinnast loobuda andes sellest Korraldajale või Selverile kirjalikult teada. Sellisel juhul loositakse uus võitja.

12. Kampaania korraldamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse kolm kuud peale loosimise toimumist.

13. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.

14. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

15. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Estonian Coffee Roastery OÜ-le, Kesk tee 19, Jüri, Rae vald või emailile ecr@ecr.ee. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.selver.ee ja www.ecr.ee